CONTENT US
LINK:HOME - CONTENT US
Taizhou Huangyan Jingyueda Mold Industry Co., Ltd.
PhoneŁş0086-576-8403 7666
           0086-576-8403 8555
ContactŁşMr. Chen
Mob.Łş0086-135 8600 8600 / 136 3400 7888
FaxŁş0086-576-8406 0005
AddressŁşNo.5, Xiangguang Road, Beicheng Economic Development Area, Huangyan, Taizhou, Zhejiang
P.C:318020
WebsiteŁşhttp://www.jingyueda.com
EmailŁşchinamould@msn.com
Copyright @ 2010,Taizhou Jingyueda Mould Co,.Ltd All Rights Reserved.
www.kchqi.com
ÓŃÇéÁ´˝ÓŁşĐŇÔËżěŔÖ8ĘÖťúšŮÍř  ĐŇÔËżěŔÖ8  ĐŇÔËżěŔÖ8  ĐŇÔËżěŔÖ8Ö÷Ňł  ĐŇÔËżěŔÖ8  ĐŇÔËżěŔÖ8  ĐŇÔËżěŔÖ8  ĐŇÔËżěŔÖ8Ö÷Ňł  ĐŇÔËżěŔÖ8ע˛á  ĐŇÔËżěŔÖ8ÍřÖˇĘÇśŕÉŮ